Którą porę roku najbardziej lubisz w górach?

A A A

Historia koła

    Przygotowany kurs przewodnicki w latach 1993, 1996 doczekał się realizacji w 1997r. organizatorem i kierownikiem kursu została B. Wachowska, a patronat z ramienia Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej sprawował R. Ziernicki. w historii kursów zapisał się dwukrotnym blachowaniem - górskim i terenowym - przy czym ta druga uroczystość odbyła się w Browarze Książęcym w Tychach. Kurs ukończyło 19 osób. 14 osób tego samego roku na tradycyjnym "opłatku" przyjęliśmy do naszego grona.
Ważnym wydarzeniem w życiu Koła były wybory do władz Oddziału PTTK, gdzie w 1977r prezesem został przewodnik Marek Broda.
W 1998r w powiększonym liczebnie Kole przystąpiliśmy do comiesięcznych spotkań i realizacji szkoleń przewodnickich.
Stałą wieloletnią pozycją w kalendarzu Oddziału PTTK jest coroczny Rajd KWK ZIEMOWIT, przy organizacji którego aktywny udział bierze kol. Przewodnik J. Loska.
Od 1988 odważną pracę z młodzieżą podjęli E. Rzepisko i Marek Seńczyszyn - zorganizowali dla młodzieży szkól tyskich wiosenny i jesienny Rajd Oddziału PTTK (jest kontynuowany), reaktywowali również Koło SKKT PTTK przy SP 35 w Tychach będąc jego opiekunami. B. Wachowska po spotkaniu z młodzieżą i nauczycielem przedmiotu w Gimnazjum nr 4 zainicjowała na zebraniu przewodnickim akcję "Szkoły Tyskie" celem realizowania tematu z regionalizmu. Oprowadzaliśmy grupy dzieci po mieście, ukazując historię, zabytki, tradycje środowiska. Byliśmy dumni z pięknego podziękowania za naszą pracę, również społeczną, jakie otrzymał Oddział PTTK z Gimnazjum nr 4.
W minionym okresie pracy Koła , tyskie środowisko artystyczne wysoko oceniło prace fotograficzne naszych kolegów. Profesjonalizm odczytujemy w artyzmie i kunszcie wyrażonym w ich fotografiach. Były wernisaże, wystawy pt. "Impresje Beskidzkie". W. Miszkiewicz, J. Bar, Zb. Marszałek zrzeszenie w ANAK-się prowadzą działalność artystyczną. Zb. Marszałek współpracuje z Nowym Echem.
W 1999r ukazał się "Przewodnik po Tyskich Kościołach" autorstwa naszego kolegi R. Sznera. Na spotkaniu gratulowaliśmy mu oraz Wł Miszkiewiczowi i Zb. Marszałkowi, którzy uświetnili wydanie fotografiami.
Zapraszaliśmy na prelekcję o Alpach połączoną z przeźroczami naszego kołowego alpinistę A. Mazura w klubie "Eden", gdzie wielu turystów i mieszkańców miasta uczestniczyło w spotkaniach. Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Przewodnickich w Częstochowie, braliśmy udział w Przewodnickich Rajdach Ogólnopolskich i spotkaniach historycznych w Cieszynie. Organizowaliśmy rozpoczęcia i zakończenia sezonu. Korzystaliśmy z wyjazdów szkoleniowych: między innymi byliśmy w licznym gronie na Szlaku Piastowskim - wycieczkę prowadził E. Kaniewski, niedzielę Palmową w 1998r spędziliśmy w Tokarni i Kalwarii Zebrzydowskiej. Byliśmy na szkoleniach w Ojcowskim Parku Narodowym, po którym 14 osób oczekuje licencji. Zwiedzaliśmy drukarnię Gazety Wyborczej z przewodnikami innych kół, jak również Elektrociepłownię Tychy.
W 1999r decyzją Zarządu Koła utworzyliśmy Koło PTTK przy Kole Przewodników - prezesem został kol. Tomasz Pernak.
W listopadzie 1999r uruchomiono II kurs przewodnicki zgłoszony do Urzędu Wojewódzkiego pod kierownictwem B. Wachowskiej. Kurs ten zakończył się w czerwcu 2000r. na egzamin oczekuje 13 osób.
W grudniu 1999r kol. B. Wachowska na zebraiu Zarządu Koła wystąpiła z wnioskiem o nadanie srebrnej Odznaki Honorowej PTTK naszemu Kołu Przewodnickiemu z okazji Jubileuszu 40-lecia.
Z tej okazji 5 osób odznaczonych zostanie Srebrną Odznaką Honorową PTTK, a 2 osoby Dyplomem ZG PTTK. Akt przyznania został odczytany w dniu 21.10.2000
Autor:Barbara Wachowska
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com