Którą porę roku najbardziej lubisz w górach?

A A A

Patron koła

Przez ponad dwadzieścia lat (1947-1972) pełniąc w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Mikołowie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, organizuje ponad 300 wycieczek krajoznawczych, zarówno jedno jak i kilkudniowych, aby ludziom pokazać Polskę, jej dorobek wiekowy, osiągnięcia ostatnich lat. Za swą pracę społeczną w tej instytucji został wyróżniony Odznaką Zasłużonego Działacza Spółdzielczego (1965r.)
Z wewnętrznej potrzeby pogłębia swe wiadomości krajoznawcze, uczestnicząc w kursach dla kandydatów na przewodników beskidzkich (1958-1959) oraz dla kandydatów na przewodników miejskich po GOP i terenowych po województwie katowickim (1964-1966). Kursy te kończy z uzyskaniem uprawnień przewodnika turystycznego.
W międzyczasie jako aktywny turysta górski zdobywa uprawnienia przodownika GOT na terenie Gór Polskich oraz instruktora przewodnictwa górskiego. Dzięki tym wiadomościom zdobywa sobie wśród działaczy turystycznych autorytet, zaś wśród społeczeństwa miasta Mikołowa i powiatu tyskiego dużą popularność.
W 1959r. zostaje wybrany przewodniczącym Koła Przewodników przy Oddziale PTTK, działającym w owym czasie w Mikołowie, którą to funkcję poprzez ponowne wybory pełnił do roku 1982. z jego inicjatywy i pod kierownictwem zostają zorganizowane dwa kursy dla kandydatów na przewodników beskidzkich i po województwie katowickim, w latach 1965 i 1968, które dały kołu zasilenie w postaci 57 nowych przewodników. Stałą jego troską było podnoszenie kwalifikacji przewodników, poprzez stałe doszkalanie ich w różnych formach jak: szkolenia wewnątrz koła – wycieczki szkoleniowe; prowadzenie wycieczek turystycznych turystyki kwalifikowanej; opracowanie szeregu tras obejmujących znane rejony, dla potrzeb koła.
Dalszy rozwój miasta Tychów, a również brzemienny wzrost popularności turystyki na terenie byłego powiatu tyskiego dyktuje konieczność organizowania następnych kursów dla kandydatów na przewodników miejskich po GOP, terenowych na trasach województwa katowickiego i beskidzkich. Zadanie to realizuje sukcesywnie w kilku latach. W 1976 kończy pierwszy etap szkolenia, w wyniku którego dwudziestu kilku uczestników otrzymało uprawnienia przewodnickie na teren województwa i GOP oraz 12 przewodników uprawnienia na województwa bielskie i częstochowskie. Drugą część szkolenia zakończono egzaminem w 1978 na uprawnienia przewodnickie na teren Beskidów. Pod koniec 1978 zorganizował dla zaspokojenia potrzeb FSM POLMO w Tychach kurs dla przewodników zakładowych, który ukończyło 24 uczestników zdobywając uprawnienia przewodnickie.
Na przestrzeni swej działalności w PTTK (1952-1979) zorganizował szereg kursów dla kandydatów na organizatorów turystyki (25) oraz przewodników GOT (3), co pozwoliło kadrze przewodnickiej przekazać swoje doświadczenie i nabytą wiedzę młodym adeptom turystyki. Za swoją pracę na niwie turystyki i krajoznawstwa został wyróżniony Srebrną (1969) i Złotą (1973) Odznaką Honorową PTTK oraz Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Turystyki (1975)
Dzięki jego staraniom w latach 1978-1979 zorganizowano przy Oddziale PTTK w Tychach Sztab Służby Kultury na Szlaku, powołano grupę Strażników Ochrony Przyrody oraz zapoczątkowano zdobywanie Odznaki Krajoznawczej. Niezależnie od tej pracy, dzięki jego inicjatywie został powołany w roku 1961 przy Oddziale PTTK w Mikołowie Terenowy Referat Weryfikacyjny, którego przewodniczącym był od 1963r. referat ten w okresie swego istnienia zweryfikował ponad 4000 książeczek GOT w stopniu popularnej, małej brązowej, małej srebrnej.
CZYBA Henryk był działaczem również na innych polach pracy społecznej. W roku 1945 organizuje w swoim zakładzie pracy pierwszą organizację związkową (maj 1945), w której przez 21 lat pełni funkcję przewodniczącego. W latach 1968-1975 jest członkiem powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, gdzie wykazuje dużą aktywność w zespole ds. turystyki. Za jego pracę na tym polu zostaje kilkakrotnie wyróżniony.
Autor:Barbara Wachowska

Henryk Czyba na wycieczce z harcerzami pocz. lat 70-tych

Henryk Czyba na wycieczce z harcerzami pocz. lat 70-tych

W drodze z Zawoi Wideł na Babią Górę, szkoleniówka koła 16-17.07.1977r

W drodze z Zawoi Wideł na Babią Górę, szkoleniówka koła 16-17.07.1977r

Pszczyna Trzy Dęby, szkoleniówka koła „Pszczyna i okolice” jesień 1978r

Pszczyna Trzy Dęby, szkoleniówka koła „Pszczyna i okolice” jesień 1978r
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com