Którą porę roku najbardziej lubisz w górach?

A A A

Historia koła

    Do 1983 roku nieprzerwanie prezesuje H. Czyba prowadząc wszystkie kursy przewodnickie, będąc równocześnie członkiem komisji egzaminacyjnej przy Komisji Przewodnickiej w Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Katowicach. w pracy Zarządu Koła brały udział takie osoby jak: H. Czyba, J. Górski, R. Szner, L. Tażbirek, J. Sikora-Żuber, R. Ranik, Z. Zalewski, A. Mazur, E. Paro, E. Miętkiewicz, A. Janota.
W 1983r ze względów zdrowotnych H. Czyba rezygnuje z funkcji prezesa pozostając w Zarządzie Koła. Prezesem po wyborach została Barbara Wachowska. 28 września 1984r H. Czyba odchodzi od nas na zawsze na swoja drogę przewodnicką, pozostawiając pogrążonych w smutku przewodników i turystów. w rocznicę śmierci byłego prezesa, przy okazji Jubileuszu Koła, na sesji wyjazdowej w Jaszowcu został uroczyście odczytany Akt Nadania Imienia Henryka Czyby naszemu Kołu.
W latach 1983-1990 prezesami koła byli: Andrzej Mazur, Marek Broda, Barbara Wachowska (do nadal)
Kol. A. Mazur w latach 1983-1986 wykazał wiele troski o sprawy Koła, ustalił "żelazny" dzień zebrań tj. ostatnią środę miesiąca, a kronikarzem została R. Ranik, która z trudem z powodu braku dokumentacji Koła odtworzyła minione lata. Kol. M. Broda na krótko przejął funkcję prezesa, ponieważ został powołany do wojska w 1987r.
W Zarządzie Koła pracowały takie osoby jak: B. Wachowska, A. Mazur, M. Broda, J. Górski, J. Matusz, J. Sikora, R. Ranik, Cz. Rzepa, R. Szner, J. Loska, A. Kluska, Fr. Szczepanek, J. Szatkowski, A. Kołodziej - krótko, J. Bajerski - krótko i J. Tokarski, który przez jedną kadencję pełnił funkcję v-ce prezesa i był w Zarządzie Koła do 1990r.
W tych latach zebrania odbywały się w różnych miejscach: w Szkole Zawodowej FSM, na dłużej zatrzymaliśmy się w Klubie "Olimpijczyk" TSM OSKARD, w osiedlowym klubie "Uszatek", "Tuptuś" gdzie spotykali się również turyści i narciarze. Nawiązane kontakty turystyczne i przyjaźnie przetrwały do teraz. Wszędzie służyliśmy radą i pomocą chętnie prowadząc wycieczki.
    Zapraszaliśmy dwukrotnie Wojewódzką Komisję Przewodnicką Zarządu Wojewódzkiego PTTK na plenarne sesje wyjazdowe, w programie których pokazywaliśmy nasze miasto.odbyło się spotkanie i prelekcja pani prof. H. Adamczewskiej-Wejchert, a z okazji 30­lecia zwiedziliśmy wspólnie FSM POLMO i Zakłady ERG w Bieruniu Starym, gdzie pokazywano wytwórnię nitrogliceryny. Zaprosiliśmy na prelekcję panią M. Lipok-Bierwiaczonek o "Tyskich Krzyżach i Kapliczkach Przydrożnych", byliśmy na wycieczce szkoleniowej po tyskich kościołach z panem R. Ratajskim - głównym architektem kościoła w Wilkowyjach, którą zorganizowało Koło Przewodników Terenowych w Katowicach. Zakończyliśmy w tym czasie dłuższy, ważny cykl szkoleń o mieście, do których wykorzystywaliśmy pracę dyplomową kol. U. Rabenda pt. "Szlaki Krajoznawcze po mieście Tychy".
Przyjęliśmy formę szkoleń łączonych z innymi Kołami i Komisja Przewodnicką uwzględniając temat szkolenia, frekwencję i koszty. Propagowaliśmy bezpieczne przewodnictwo poprzez fachowe szkolenia na zebraniach i pobytach kolegów w Szkole Górskiej w Karpaczu. Wielokrotnie na spotkania zapraszaliśmy K. Wielickiego. Jego wspaniałe prelekcje o Himalajach zawsze miały dużą frekwencję.
Rok 1989 był bogaty w zarządzenia ZG PTTK Komisji Przewodnickiej. Krajowe zmiany struktur administracyjnych nie ominęły Kół Przewodnickich: zostały anulowane uprawnienia państwowe, a nas przekazano władzom PTTK.
Za pracę w Oddziale PTTK w tamtych latach, gdzie realizowaliśmy zlecenia BORT-u w 80%, a przede wszystkim za treść imprez turystyczno - krajoznawczych, którym służyliśmy i zabezpieczli (rajdy, zloty, złazy) - 8 osób otrzymało złotą Honorową Odznakę PTTK, 16 osób srebrną oraz wyróżnienia wojewódzkie i regionalne.
W 1955r uroczyście przyjęliśmy kolegów przewodników z Fabryki Samochodów Małolitrażowych (dziś FIAT) do naszego Koła i po wyborach w tym samym roku do Zarządu Koła weszły takie osoby jak: B. Wachowska, M. Klinger, R. Ranik, J. Żuber, R. Szner, U. Rabenda, Wł. Miszkiewicz.
Autor:Barbara Wachowska
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com